Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Το πλαίσιο φορολόγησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση του πλαισίου φορολόγησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, εστιάζοντας στην ατομική επιχείρηση η οποία είναι η επικρατέστερη μορφή επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Η μελέτη ξεκινά με την παρουσίαση του οικοσυστήματος και της σημασίας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Κατόπιν, καταγράφει αναλυτικά το ισχύον φορολογικό πλαίσιο για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις χωρίς νομική προσωπικότητα και αναλύει τα πρόσφατα ποσοτικά στοιχεία φορολόγησής τους. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο καθεστώς φορολόγησης αυτών των επιχειρήσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζονται οι ειδικές φορολογικές πρακτικές που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα και αναλύονται οι επιπτώσεις της φορολόγησης στην μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα.

Στα πλαίσια της μελέτης, και προκειμένου να αποτυπωθούν οι απόψεις επί των φορολογικών θεμάτων της αγοράς, πραγματοποιήθηκε πρωτογενείς δειγματοληπτική έρευνα σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η μελέτη κλείνει με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής για ένα φορολογικό σύστημα που υποστηρίζει την ανάπτυξη της μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA