Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

Ευρωπαϊκό βαρόμετρο βιοτεχνιών & ΜΜΕ: Ανακτάται η εμπιστοσύνη των ΜΜΕ, υψηλός, όμως, ο βαθμός αβεβαιότητας

Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ΜΜΕ ελαφρώς αυξημένος στο 73,8% – έντονη εξάρτηση από το επίπεδο πληθωρισμού

Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ΜΜΕ που παρουσιάστηκε σήμερα δείχνει ότι άρχισε να ανακτάται η  εμπιστοσύνη των ΜΜΕ. Παρ’ όλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν  ισχύει για τις ΜΜΕ σε χώρες με συντελεστές πληθωρισμού άνω του μέσου όρου, οι οποίες παρουσιάζουν  φθίνουσα εμπιστοσύνη με σημάδια ύφεσης. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Βαρόμετρου ΜΜΕ για  την Άνοιξη του 2023 βρίσκονται ελαφρώς πάνω και σημαντικά άνω των προσδοκιών. Οι προοπτικές δείχνουν  υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, με συνέχιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού και διαρκή πίεση τιμών. 

Κατά την παρουσίαση των κύριων ευρημάτων του πλέον πρόσφατου Βαρόμετρου ΜΜΕ που ανέπτυξε η Μονάδα  Μελετών της SMEunited, ο Διευθυντής Οικονομικής & Δημοσιονομικής Πολιτικής, Gerhard Huemer, αποκάλυψε  αύξηση της Επιχειρηματικής Εμπιστοσύνης των ΜΜΕ, αλλά μόνο σε χώρες με συντελεστές πληθωρισμού κάτω  του μέσου όρου. Χώρες με συντελεστές πληθωρισμού άνω του μέσου όρου εμφανίζουν καθοδική τάση με κίνδυνο ύφεσης.

Τα αποτελέσματα για την Άνοιξη του 2023 δεν βελτιώθηκαν μόνο ελαφρώς, αλλά βρίσκονται πάνω από τις  προσδοκίες που αναφέρθηκαν στις αρχές του έτους. Οι προοπτικές για το Φθινόπωρο του 2023 παρουσιάζουν  ξανά υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας. Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Huemer επεσήμανε το γεγονός ότι οι φόβοι είναι λιγότερο έντονοι σε σχέση με το τελευταίο εξάμηνο. Επιπλέον, εξήγησε ότι η έλλειψη εργατικού δυναμικού  εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα και οι ΜΜΕ συνεχίζουν να προσπαθούν να πληρώσουν τα κενά απασχόλησής  τους. Σε όρους εξελίξεων των τιμών, ο κλάδος της μεταποίησης επωφελείται από χαμηλότερες τιμές αγαθών και  σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας, ενώ οι κλάδοι των υπηρεσιών έντασης εργασίας έρχονται αντιμέτωποι με  σημαντικές αυξήσεις μισθών που δημιουργούν πρόσθετη πίεση των τιμών προς τα πάνω με τον κίνδυνο  σπειροειδούς αύξησης μισθών-τιμών. Τέλος, αναφέρθηκε στην ειδική κατάσταση του τομέα κατασκευών, όπου τα  υψηλά κόστη στεγαστικών δημιούργησαν καθοδική τάση του κύκλου εργασιών και της απασχόλησης. Οι  χαμηλές προσδοκίες παραγγελιών υποδεικνύουν συνέχιση αυτής της εξέλιξης.

Πηγή: https://www.smeunited.eu/news/sme-confidence-rebounds-but-high-degree-of-uncertainty

Στο 72,4% καταγράφεται το Επιχειρηματικό Κλίμα ΜΜΕ, σημειώνοντας πτώση 2,8%

Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ΜΜΕ που παρουσιάστηκε σήμερα δείχνει ότι επήλθε τέλος στην ανάκαμψη των ΜΜΕ με τον κίνδυνο ύφεσης στον ορίζοντα. Ακόμα και εάν τα αποτελέσματα για το τελευταίο εξάμηνο είναι πολύ ανώτερα των προσδοκιών, ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος καταγράφει πτώση 2,8% της εμπιστοσύνης των ΜΜΕ.

«Οι ανησυχητικές οικονομικές συνθήκες όπως οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας, οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, και οι πληθωριστικές πιέσεις υπήρξαν οι κύριοι λόγοι για την επιδεινούμενη επιχειρηματική εμπιστοσύνη. Οι ΜΜΕ με έντονη παρουσία στον τομέα κατασκευών επλήγησαν περαιτέρω από τα υψηλά επιτόκια στα ενυπόθηκα δάνεια», είπε ο Petri Salminen, ο Πρόεδρος της SMEunited.

Παρουσιάζοντας τα κύρια ευρήματα του πλέον πρόσφατου Βαρόμετρου ΜΜΕ, το οποίο ανέπτυξε η Μονάδα Μελετών της SMEunited, ο Gerhard Huemer, Διευθυντής Οικονομικής Πολιτικής της SMEunited, έδειξε ότι τα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2022 υπερέβησαν τις προσδοκίες, καθώς οι φόβοι για έξαρση παραλλαγών της CoViD δεν επαληθεύθηκαν. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα για τις επενδύσεις ήταν χειρότερα απ’ ό,τι αναμενόταν λόγω της αβεβαιότητας ως προς το μελλοντικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Το τρέχον εξάμηνο δείχνει απότομα αυξανόμενη αβεβαιότητα. Οι αρνητικές προσδοκίες για τον κύκλο εργασιών και τις παραγγελίες οδηγούν σε έντονη πτώση της αξίας των επενδύσεων (-16,7). Ταυτόχρονα, οι προσδοκίες για την απασχόληση παραμένουν θετικές (+1,2), καταδεικνύοντας ότι πολλές ΜΜΕ εξακολουθούν να θέλουν να καλύψουν κενές θέσεις που υπάρχουν.

Σύμφωνα με τον κ. Huemer, για να διέλθουν οι ΜΜΕ από την υψηλή αβεβαιότητα που σχετίζεται με τον ουκρανικό πόλεμο, η έμφαση των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών θα πρέπει να βρίσκεται στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και βασικών προϊόντων και στη λήψη επείγουσας δράσης για το μετριασμό των ανατιμήσεων ενέργειας. Πράγμα το οποίο αποτελεί προϋπόθεση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που θα επιταχύνουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA