Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση επιστημονικού συνεργάτη ειδικού στη μελέτη θεμάτων σχετικά με τα επιδόματα μητρότητας/αδειών & επιδομάτων ανεργίας για τους/τις επιχειρηματίες/αυτοαπασχολούμενους/ες

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση αναζήτησης επιστημονικού συνεργάτη για τη συγγραφή ενός θεματικού οδηγού με τίτλο «Οδηγός επιδομάτων μητρότητας/αδειών & επιδομάτων ανεργίας για τους/τις επιχειρηματίες/αυτοαπασχολούμενους/ες».

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δράσεις παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης» της πράξης «Θεσμική, Ερευνητική και  Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της  ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό  ΟΠΣ 5001290. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού  Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση  2014-2020».

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και δύο (2) μήνες.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA