Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση προσφορών, στην πόλη της Λάρισας, για την παροχή μαθημάτων οδήγησης, προκειμένου για την απόκτηση αρχικής άδειας ερασιτεχνικής οδήγησης

Αναζήτηση προσφορών στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας Β2 «Εξειδικευμένη κατάρτιση/επιμόρφωση», της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ "EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa"», με κωδικό ΟΠΣ 5007916 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δράσεις για την στήριξη των απολυμένων από την εταιρεία Supermarket Larissa 2014-2020». Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, καλεί ενδιαφερόμενους, στην πόλη της Λάρισας, να καταθέσουν τις προσφορές τους για την παροχή μαθημάτων οδήγησης προκειμένου για την απόκτηση μιας (1) αρχικής άδειας ερασιτεχνικής οδήγησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των κείμενων διατάξεων/νόμων (ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α3/ οικ.50984/7947/ΦΕΚ Β 3056/02.12.2013).

Η κατάθεση προσφορών γίνεται μέχρι τις 15/01/2018 και ώρα 15.00 μμ

 Το έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ "EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa"», με κωδικό ΟΠΣ 5007916 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δράσεις για την στήριξη των απολυμένων από την εταιρεία Supermarket Larissa 2014-2020», συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και υλοποιείται υπό τη συνολική ευθύνη του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. με τη συμμετοχή φορέων υλοποίησης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, Αναπτυξιακή Καρδίτσας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –ΕΛΚΕ).

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA