Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση προσφορών για προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας δημοσιεύει αναζήτηση προσφορών για την ανάθεση του έργου «Αναζήτηση προσφορών για προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων» με αντικείμενο την προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων για την βιβλιοθήκη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Χρηματοδότηση: Η αναζήτηση προσφορών υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου  2  «Δράσεις παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης» του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Θα βρείτε την αναλυτική πρόσκληση αναζήτησης προσφορών και τη λίστα των βιβλίων στα Σχετικά αρχεία παρακάτω.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA