Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο «Βελτιώνοντας τις δεξιότητες των Κοινωνικών Εταίρων σε θέματα διαχείρισης της εθνοτικής ποικιλομορφίας σε ΜμΕ»

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας δημοσιεύει πρόσκληση για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο «Βελτιώνοντας τις δεξιότητες των Κοινωνικών Εταίρων σε θέματα διαχείρισης της εθνοτικής ποικιλομορφίας σε ΜμΕ» το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου ««Εκπαιδεύοντας τους Κοινωνικούς Εταίρους σε σχέση με την εθνοτική ποικιλομορφία μέσα στις ΜμΕ» - MigrAID

Χρηματοδότηση: Το εκπαιδευτικό εργαστήριο «Βελτιώνοντας τις δεξιότητες των Κοινωνικών Εταίρων σε θέματα διαχείρισης της εθνοτικής ποικιλομορφίας σε ΜμΕ» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Εκπαιδεύοντας τους Κοινωνικούς Εταίρους σε σχέση με την εθνοτική ποικιλομορφία μέσα στις ΜμΕ» - MigrAID» με κωδικό ΟΠΣ n°2016-1-CY1-KA202-017367. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ERASMUS+».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA