Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "Ενέργειες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας"

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει τον ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ενέργειες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Χρηματοδότηση: Ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου  2 «Ενέργειες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»  του έργου «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων & δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις»  με κωδικό ΟΠΣ  5010964. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία».

Διάρκεια έργου: Δεκαοκτώ (18) μήνες.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA