Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Επαναδημοσίευση πρόχειρου διαγωνισμού του έργου "Διεξαγωγή ερευνών μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων"

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) επαναδημοσιεύει τον ανοιχτό, πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διεξαγωγή ερευνών μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων για την αποτύπωση της οικονομικής συγκυρίας και τη διερεύνηση ειδικών θεμάτων του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος».

Χρηματοδότηση: Ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου  1 «Μηχανισμός μελέτης και ανάλυσης οικονομικού περιβάλλοντος λειτουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/10/2020.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA