Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση αναζήτησης επιστημονικού συνεργάτη ειδικού στα θέματα του νέου ασφαλιστικού των επαγγελματιών

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας δημοσιεύει πρόσκληση αναζήτησης  επιστημονικού συνεργάτη  ειδικού στα θέματα του νέου ασφαλιστικού των επαγγελματιών για τη συγγραφή:

α) μίας μελέτης  με τίτλο «Το νέο ασφαλιστικό των επαγγελματιών: Προβλήματα και προοπτικές» και,

β) ενός θεματικού οδηγού με τίτλο «Οδηγός ασφάλισης για τον επιχειρηματία»

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου  2 «Δράσεις παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης» της πράξης «Θεσμική, Ερευνητική και  Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της  ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό  ΟΠΣ 5001290. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού  Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση  2014-2020» .

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 5 μήνες

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA