Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικού συνεργάτη στο πλαίσιο του Έργου ERASMUS+ με τίτλο  “Joint Higher VET Course in the Metal Sector – MET-VET” με αντικείμενο «Τη δημιουργία ενός κοινού επαγγελματικού περιγράμματος στα Αγγλικά, για τεχνίτες αλουμινίου και σιδήρου».

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου  Πακέτο Εργασίας 3 «Δημιουργία Επαγγελματικού Περιγράμματος» του έργου “Joint Higher VET Course in the Metal Sector – MET-VET” με κωδικό 597806-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-VET-JQ. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ERASMUS+».

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/11/2019.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA