Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζήτησης συνεργάτη/ τριας γραφιστικών εργασιών

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζήτησης συνεργάτη/ τριας γραφιστικών εργασιών.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζήτησης συνεργάτη/τριας γραφιστικών εργασιών υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 4  «Συντονισμός και Διαχείριση Δράσεων» και πιο συγκεκριμένα του ΠΕ3  «Σχεδιασμός και οργάνωση οριζόντιων δράσεων προβολής – δημοσιότητας και συντονισμός του συνόλου των επικοινωνιακών παρεμβάσεων της Πράξης»  του έργου  «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωσης της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA