Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναζήτηση επιστημονικού συνεργάτη ειδικού σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, δεξιοτήτων & μικρών επιχειρήσεων

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση αναζήτησης έκτακτου προσωπικού/ επιστημονικού συνεργάτη/ ιδας  για την εκπόνηση μιας μελέτης προοπτικής διερεύνησης δεξιοτήτων (skills foresight) με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός στις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου της κατασκευής ειδών ένδυσης» βάσει της μεθοδολογίας που έχει αναπτυχθεί στο συγκεκριμένο έργο.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου  1 «Δράσεις ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» της πράξης «Παρεμβάσεις των κοινωνικών εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας» (ΟΠΣ 5031891). Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού  Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση  2014-2020» .

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 6 μήνες.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA