Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις επιστημονικών στελεχών με σύμβαση μίσθωσης έργου

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας δημοσιεύει  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις επιστημονικών στελεχών με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων σε θέματα εξωδικαστικής διευθέτησης διαφορών και διαχείρισης συγκρούσεων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «COSME/COS–EarlyWarningEU–2016-4-01 – Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την έγκαιρη προειδοποίηση και για την Υποστήριξη των Επιχειρήσεων στη δεύτερη ευκαιρία»

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση χρηματοδοτείται από το έργο «Έγκαιρη προειδοποίηση και δεύτερη ευκαιρία για επιχειρήσεις σε κρίση - Early Warning Europe - COS-Early Warning EU-2016-4-01» με αριθμό έγκρισης 738452, που υλοποιείται από 15 εταίρους προερχόμενους από 7 Ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο του προγράμματος COSME 2014-2020.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA