Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστημονικό συνεργάτη για τη συγγραφή ενημερωτικού σημειώματος για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικού συνεργάτη για την συγγραφή ενημερωτικού σημειώματος με θέμα «Αναδιάρθρωση και ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου».

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο στο πλαίσιο του υποέργου «Μηχανισμός μελέτης και ανάλυσης οικονομικού περιβάλλοντος μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».

Διάρκεια έργου: Τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Επισημαίνεται ρητά ότι οι φάκελοι δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά μέχρι την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00 σε κλειστό φάκελο (με την ένδειξη «5003864/ΥΕ1/ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ»)

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA