Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμφωνίας – πλαισίου με αντικείμενο την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμφωνίας – πλαισίου με αντικείμενο την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020.

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 και υλοποιείται υπό τη συνολική ευθύνη του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. με τη συμμετοχή φορέων υλοποίησης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, Αναπτυξιακή Καρδίτσας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –ΕΛΚΕ).

Διευκρίνιση: Σχετικά με τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα της πρόσκλησης για την πόλη της Λάρισας και πιο συγκεκριμένα για τα μελάνια των φωτοτυπικών και τηλεομοιοτυπικών (φαξ) μηχανημάτων διευκρινίζονται τα εξής:

  1. Το PANASONIC KX-FLM είναι τηλεομοιοτυπικό μηχάνημα (φαξ) και το μελάνι που του αντιστοιχεί είναι το KX-FA83.
  2. Το HP LASER είναι τηλεομοιοτυπικό μηχάνημα (φαξ) και ο κωδικός του μελανιού είναι 225.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA