Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικού στελέχους για την εκπόνηση μελέτης

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικού στελέχους – έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης με θέμα «Ψηφιακή μετάβαση της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της»

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου  4 της πράξης «Θεσμική, Ερευνητική και  Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της  ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό  ΟΠΣ 5001290. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού  Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση  2014-2020»

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης  και για τους επόμενους 8 μήνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω ειδικών συνθηκών, η αποστολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων συνεργατών μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@imegsevee.gr. Κατά τα άλλα ισχύει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα της πρόσκλησης. 

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA