Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματίες τεχνικών επαγγελμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε πιλοτικά προγράμματα τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους τεχνικών επαγγελμάτων (Τεχνικός Μόνωσης – Μονωτής, Αλουμινοσιδηροκατασκευαστής και Εγκαταστάτης – Συντηρητής Καυστήρα) στο πλαίσιο της δράσης BUILD UP Skills UPSWING.

Οι υποψήφιοι/ες καταρτιζόμενοι/ες κατατάσσονται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου ανά παράρτημα υλοποίησης και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας εφόσον πληρούνται οι υποχρεωτικές προϋποθέσεις των υποψηφίων όπως αυτές περιγράφονται στην πρόσκληση ανά επάγγελμα.

Διάρκεια έργου: 01/09/2014 - 01/09/2017

Χρηματοδότηση: Τα πιλοτικά προγράμματα τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης υλοποιούνται – χωρίς κανένα κόστος για τους συμμετέχοντες - στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 5 (WP 5) «Πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης σε θεματικά αντικείμενα που αφορούν αναβαθμισμένα τεχνικά προσόντα» της δράσης BUILD UP Skills UPSWING, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη»).

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA