Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση επιστημονικού συνεργάτη για τη συγγραφή Θεματικού Οδηγού

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση αναζήτησης επιστημονικού συνεργάτη για τη συγγραφή ενός θεματικού οδηγού με τίτλο «Οδηγός για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για τις θέσεις απασχόλησης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις».

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δράσεις παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης» της πράξης «Θεσμική, Ερευνητική και  Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της  ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό  ΟΠΣ 5001290. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού  Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  2014-2020» .

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και δυο (2) μήνες.  

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA