Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση επιστημονικού συνεργάτη/ιδας για την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αποτίμηση επιπτώσεων πολιτικών δεξιοτήτων (impact assessment tool)

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση αναζήτησης επιστημονικού  συνεργάτη/ιδας για την εκπόνηση  μελέτης μελέτης  αποτίμησης επιπτώσεων πολιτικών δεξιοτήτων εκ μέρους των εργοδοτών και συμμετοχή στη οργάνωση και υλοποίηση εργαστηρίου κοινωνικού διαλόγου.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου  1 «Δράσεις ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» της πράξης «Παρεμβάσεις των κοινωνικών εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας» (ΟΠΣ 5031891). Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού  Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση  2014-2020» .

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 4 μήνες.  

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA