Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Aναζήτηση επιστημονικού συνεργάτη / Στατιστικού για στατιστικές αναλύσεις και επεξεργασίες

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου υποψήφιες/οι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη / Στατιστικό, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για στατιστικές αναλύσεις και επεξεργασίες δεδομένων για την αξιοποίηση των στοιχείων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της πράξης «Παρεμβάσεις των κοινωνικών εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031891, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διάρκεια έργου: Τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης έργου (Η σύμβαση δεν μπορεί να διαρκεί πέρα από τις 31.10.2023).

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA