Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικής αξιολόγησης του ERASMUS+ KA3 έργου: ENTRNET

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει την πρόσκληση αναζήτησης προσφορών  για την ανάθεση του έργου «Εξωτερική αξιολόγηση του ERASMUS+ KA3 έργου: ENTRNET ».

Χρηματοδότηση: Ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 7: “Εξωτερική Αξιολόγηση” του έργου «Develop National Networks of Adult Education Providers in the field of Entrepreneurship/ ENTRNET» με κωδικό:  621546-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN. Το έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Προγράμματος Erasmus+.

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και  15/11/2023.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA