Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση προσφορών για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τροποποίησης και αναβάθμισης της ιστοσελίδας της ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση αναζήτησης προσφορών για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τροποποίησης και αναβάθμισης της ιστοσελίδας της ΓΣΕΒΕΕ»

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση αναζήτησης προσφορών  δημοσιεύεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ»  με κωδικό ΟΠΣ  5001290. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2022.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA