Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση συγγραφέων εκπαιδευτικών υλικών - ΟΠΣ 5075004

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών/συγγραφέων εκπόνησης εκπαιδευτικών υλικών προγραμμάτων κατάρτισης.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 3 της Πράξης με τίτλο  «Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο»  (κωδικός ΟΠΣ 5075004). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και  09/08/2022.

Η παράταση υποβολής αιτήσεων δίνεται μόνο για το εξής θεματικό αντικείμενο:

  1. Στέλεχος προώθησης εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA