Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση συγγραφέων εκπαιδευτικού εγχειριδίου ειδικότητας 2 «Τεχνικός αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής» των Ι.Ε.Κ.

Ορθή επανάληψη ως προς το σημείο ΙΙΙ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - Β. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ - 4α. Απαιτούμενα Προσόντα, όπου ο Τίτλος σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχος, ισότιμος και αναγνωρισμένος της αλλοδαπής με α/α 3 διαμορφώνεται από Διαιτολογίας – Διατροφής σε Διαιτολογίας – Διατροφής ή Τεχνολογίας Τροφίμων.

Αντίστοιχα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ οι επιστημονικές εξειδικεύσεις των συγγραφέων των μαθησιακών ενοτήτων με α/α από 5-7 διαμορφώνονται ως εξής : Πτυχίο διαιτολογίας – διατροφής ή τεχνολογίας τροφίμων.

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 31.03.2023 και ώρα 14:00 σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 7α της ΥΑ 137675/EΥΘΥ1016/18 (5968 Β).

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων για τη συγγραφή του εκπαιδευτικού εγχειριδίου της ειδικότητας 2  «Τεχνικός αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής» των Ι.Ε.Κ. του έργου «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» (κωδικός MIS 5069281), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», το οποίο αφορά στην ανάπτυξη των 130 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΕ 2 του υποέργου 3 «Διαμόρφωση 29 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» του έργου «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» (κωδικός MIS 5069281). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διάρκεια έργου: τρεισήμισι (3,5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Υποβολή αίτησης στο ακόλουθο σύνδεσμο: https://form.jotform.com/imegsevee/iek111_15488

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA