Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διεύρυνση ανοικτού μητρώου συμβούλων εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και επιχειρήσεων

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) επαναδημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για  διεύρυνση του μητρώου εξωτερικών συνεργατών – συμβούλων εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και επιχειρήσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ήπειρος, Θεσσαλία», του Υποέργου 5 «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ)  στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Ιόνια Νησιά» και του Υποέργου 7 «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις περιφέρειες Μετάβασης (ΜΕΤ) – Στερεά Ελλάδα», της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 – 2020».

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2024

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA