Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εμπειρογνώμονα επαγγέλματος «Τεχνίτης βαφής αμαξωμάτων»

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε υποψήφιες/οι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια (1) θέση εμπειρογνώμονα επαγγέλματος προκειμένου για τη συμμετοχή του στο έργο της ανάπτυξης και επικαιροποίησης του επαγγελματικού περιγράμματος «Τεχνίτης βαφής αμαξωμάτων», με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 1 της πράξης «Ανάπτυξη- επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075008, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διάρκεια έργου: Πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης έργου.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA