Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση προσφορών για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών/εργασιών έρευνας και συμβουλευτικής

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει αναζήτηση προσφορών για την επιλογή αναδόχου  με αντικείμενο  παροχή επιστημονικών υπηρεσιών/εργασιών έρευνας και συμβουλευτική.

Χρηματοδότηση: Η αναζήτηση προσφορών   δημοσιεύεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrofood Sector through the promotion of Circular Economy», ακρώνυμο: «AGROFFICIENCY», και κωδικό MIS 5070657, το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-20», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ε.Τ.Π.Α).

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης  έως 31/03/2023.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA