Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζήτησης επιστημονικού συνεργάτη για τη συγγραφή – ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για το επάγγελμα «Μεσίτης ακινήτων»

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στη βάση μελέτης του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικού συνεργάτη για τη συγγραφή – ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο δυνητικών προγραμμάτων επαγγελματικής εξ αποστάσεως κατάρτισης με θεματολογία πλήρως προσαρμοσμένη με τη σύγχρονη λειτουργία του εν λόγω επαγγέλματος αλλά και των διακριτών διαδρομών απόκτησης προσόντων και ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 2 «Υλοποίηση δράσεων πρόγνωσης παραγόντων αλλαγής και ενεργειών καθοδήγησης» του υποέργου 2 «Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης παραγόντων αλλαγής του παραγωγικού περιβάλλοντος κλάδων και επαγγελμάτων» του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/09/2021.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA