Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζήτησης επιστημονικού συνεργάτη για την εκπόνηση οδηγού εκπαιδευτικού mentoring

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση ενός/μίας (1) επιστημονικού/ής συνεργάτη/ιδας για τη συγγραφή  οδηγού εφαρμογής εκπαιδευτικού mentoring για εκπαιδευόμενους ΙΕΚ. Ο/Η επιστημονικός/η συνεργάτης/ιδα καλείται, επίσης, να αναπτύξει και επιμορφωτικό ψηφιακό υλικό, στη βάση του προαναφερόμενου οδηγού, για την επιμόρφωση μεντόρων που θα αναλάβουν την παρακολούθηση και την υποστήριξη κομβικής δράσης του έργου «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ η οποία αφορά 6μηνη πρακτική άσκηση σε αντικείμενα αντίστοιχα της ειδικότητας του/της εκπαιδευόμενου/ης.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 13 «Οδηγός Εφαρμογής Mentoring (και συνοδευτικών εργαλείων)  –  Επιμόρφωση των μεντόρων στη μεθοδολογία παρακολούθησης και συμβουλευτικής υποστήριξης των καταρτιζομένων των ΙΕΚ» του έργου «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/11/2021.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA