Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπειρογνωμόνων επαγγέλματος για συμμετοχή στην ανάπτυξη 33 επαγγελματικών περιγραμμάτων

H ΝΕΑ παράταση ηλεκτρονικής υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για θέση/εις εμπειρογνώμονα/ων επαγγέλματος αφορά αποκλειστικά τα εξής επαγγέλματα:

  • Μία (1) θέση αγγειοπλάστης / κεραμίστας, καθαριστής ταπήτων / ταπετσαριών, στεγνοκαθαριστής, τεχνίτης μεταποίησης - εμπορίας, επεξεργασίας και τοποθέτησης υαλοπινάκων, υποδηματοποιός, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εσωτερικών εγκαταστάσεων   

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου υποψήφιες/οι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετέχουν ως εμπειρογνώμονες επαγγέλματος/ων στο έργο της ανάπτυξης και επικαιροποίησης επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων (εφεξής ΕΠ & ΠΕΠ) συγκεκριμένων επαγγελμάτων/ειδικοτήτων με σύμβαση μίσθωσης έργου. Το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου είναι η συμμετοχή σε ομάδα εργασίας ανάπτυξης έως και τεσσάρων (4) ΕΠ & ΠΕΠ εκ των τριάντα τριών (33) που έχει αναλάβει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του ως άνω έργου.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της πράξης «Ανάπτυξη- επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075008, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διάρκεια έργου: Πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης έργου στην περίπτωση επικαιροποίησης υφιστάμενου ΕΠ & ΠΕΠ και έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου στην περίπτωση ανάπτυξης νέου ΕΠ & ΠΕΠ με την απασχόληση εντός των προαναφερόμενων διαστημάτων να ανέρχεται σε δύο (2) ανθρωπομήνες.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA