Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3 συγγραφείς–εκπαιδευτές πυρηνικών μαθημάτων ειδικότητας οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στην υπ. αριθμ. 12993/20-01-2022 Πρόσκληση στο σημείο XI. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και συγκεκριμένα στο τέταρτο σημείο με τίτλο «Τίτλοι σπουδών», η πρώτη περίοδος λόγου αντικαθίσταται σε ορθή επανάληψη ως εξής «Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής».

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση 3 συγγραφέων μαθημάτων ειδικότητας - εκπαιδευτών πυρηνικών μαθημάτων ειδικότητας για την ανάπτυξη 3 οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

  1. Τεχνικός χειροποίητου κοσμήματος και σχεδιασμού κοσμήματος
  2. Τεχνικός ανελκυστήρων
  3. Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

του έργου «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» (κωδικός MIS 5069281), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», το οποίο αφορά στην ανάπτυξη των 130 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Διαμόρφωση 29 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» του έργου «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» (κωδικός MIS 5069281). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διάρκεια έργου: τρεισήμισι (3,5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA