Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση επιστημονικού στελέχους

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση επιστημονικού στελέχους με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου το οποίο θα αναλάβει εργασίες επιστημονικής υποστήριξης της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της.

Χρηματοδότηση: Η θέση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του υποέργου  1 «Δράσεις οργανωτικής και επιχειρησιακής ενδυνάμωσης της ΓΣΕΒΕΕ και Ομοσπονδιών μελών της» του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ»  με κωδικό ΟΠΣ  5001290. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση».

Διάρκεια σύμβασης: έως 30/04/2022

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA