Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 επιστημονικό στέλεχος/ερευνητή για την εκπόνηση παραδοτέων του Erasmus+ έργου SMEsGoDigital

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανεύρεση  1  επιστημονικού στελέχους/ερευνητή, ο οποίος θα αναλάβει, με την μορφή σύμβασης μίσθωσης  έργου, την εκπόνηση παραδοτέων του Erasmus+ έργου "SMEsGoDigital: Ενίσχυση των ΜμΕ στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό"

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ERASMUS+

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 27/02/2024

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA