Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ανοικτού μητρώου εκπαιδευτών στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας στις κατασκευές

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας προσκαλεί υποψηφίους, για τη συμμετοχή τους στο έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» με κωδικό ΟΠΣ 5002684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ως εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων δια ζώσης προγραμμάτων κατάρτισης ή/και εξ αποστάσεως προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας στις κατασκευές.

Αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή και κάθε υποψήφιος συνεργάτης μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού οι εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων, με εν ισχύ πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια, στα απαιτούμενα από την σχετική πρόσκληση ΣΤΕΠ, που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων  θα παραμείνει ανοικτή έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021, δηλαδή έως και δύο μήνες πριν την ολοκλήρωση του έργου.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων

Χρηματοδότηση:  Η πρόσκληση εντάσσεται στο έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5002684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.).

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA