Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ανοικτού μητρώου συμβούλων εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και επιχειρήσεων

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ανοικτού μητρώου εξωτερικών συνεργατών – συμβούλων εκπαιδευόμενων και επιχειρήσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 3 «Εξεύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας» και 4 «Σύζευξη με αντίστοιχες θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις», το οποίο αφορά σε ενέργειες υποστήριξης των εκπαιδευόμενων ΙΕΚ από την ένταξή τους ως δικαιούχοι ωφελούμενοι των δράσεων του έργου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 και έως την ολοκλήρωση τους και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2023.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA