Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγγραφή - ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών σε επιλεγμένα επαγγέλματα

Ορθή επανάληψη ως προς το σημείο «Αποδεικτικά  εμπειρίας συγγραφής – ανάπτυξης εκπαιδευτικού/ων περιεχομένου/ων» του άρθρου «ΙX. YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» και παράταση του χρόνου υποβολής φακέλων υποψηφιοτήτων έως τις 24 Οκτωβρίου 2022.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών για την συγγραφή – ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών για τα ακόλουθα επαγγέλματα: 1) Αγγειοπλάστης-Κεραμίστας, 2) Αργυροχρυσοχόος, 3) Ειδικός Προσθετικής Κατασκευής (Additive Manufacturing/3D Printing), 4) Επαγγελματίας οπτικοακουστικού τομέα (Ειδικός διαχείρισης ήχου & εικόνας), 5) Ζαχαροπλάστης, 6) Φωτογράφος / ειδικός ψηφιακών λήψεων.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου  2 «Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης παραγόντων αλλαγής του παραγωγικού περιβάλλοντος κλάδων και επαγγελμάτων» του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 28/2/2023.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA