Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση επιστημονικού στελέχους ως έκτακτο προσωπικό ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου υποψήφιες/οι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια (1) θέση επιστημονικού στελέχους, στη δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα (Αριστοτέλους 43, 10433), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου. Το  επιστημονικό στέλεχος θα αναλάβει την επιστημονική παρακολούθηση και υλοποίηση του πακέτου εργασίας 2 «Ανάπτυξη και επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων» το οποίο αφορά καταληκτικά στην ανάπτυξη επτά (7) νέων και την επικαιροποίηση είκοσι έξι (26) υφιστάμενων πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων. Η εκτιμώμενη διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως και 30/10/2023.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 1 της πράξης «Ανάπτυξη- επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075008, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/10/2023.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA