Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπηρεσιών δημοσιότητας (5069416)

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών δημοσιότητας με σκοπό την ενημέρωση – προσέλκυση εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης στις περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας και την προβολή του έργου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο των υποέργων 3, 5 και 7 της πράξης  «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014 – 2020.

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/05/2023.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA