Όροι Χρήσης

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, με Α.Φ.Μ. 998715905, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, οδός Αριστοτέλους αρ. 46, (εφεξής «Φορέας» ή «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ») δημιούργησε και διαχειρίζεται τον ιστότοπο  https://imegsevee.gr (εφεξής o «Ιστότοπος») στο πλαίσιο της προβολής των υπηρεσιών του στο Διαδίκτυο, καθώς και της άμεσης εξυπηρέτησης των χρηστών του Ιστοτόπου. Ο Ιστότοπος, διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν ως έχουν, χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησής τους από τους χρήστες. Η είσοδος στον Ιστότοπο του Φορέα και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Επομένως, όσοι χρήστες διαφωνούν με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούνται να μη χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο του Φορέα. Ο παρών Ιστότοπος απευθύνεται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

1.Υπηρεσίες του Ιστοτόπου

1.1. Φόρμα Επικοινωνίας.

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Φορέα για τυχόν αιτήματα, ερωτήσεις, διευκρινίσεις, παράπονα κλπ. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η άμεση ανταπόκριση και η βέλτιστη εξυπηρέτηση του χρήστη. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να συμπληρώσει στα σχετικά πεδία το ονοματεπώνυμο, το email, το τηλέφωνο το θέμα και το σχετικό μήνυμα, αφού αποδεχθεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και  βεβαιώσει ότι έχει διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου.

1.2. Newsletter

Μέσω του Newsletter, το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ αποστέλλει τακτικά ενημερωτικά δελτία στους χρήστες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, ο χρήστης που θέλει να λαμβάνει newsletter, του ΙΜΕ – ΓΣΕΒΕΕ, χρειάζεται να δώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουαι  βεβαιώσει ότι έχει διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου.

1.3. Αναζήτηση

Ο χρήστης δύναται, μέσω εφαρμογής εσωτερικής αναζήτησης, να εντοπίσει εντός του Ιστότοπου οτιδήποτε τον ενδιαφέρει, βάσει των θεματικών, των έργων, του τύπου της δημοσίευσης καθώς και βάσει μόνο της λέξης κλειδί που τον/την ενδιαφέρει.

1.4. Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί

Το ΙΜΕ – ΓΣΕΒΕΕ, μέσω του ιστότοπου αναρτά προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ενέργειες του Φορέα ή/και Διαγωνισμούς. Οι χρήστες δύνανται να δηλώσουν συμμετοχή παρέχοντας προσωπικά δεδομένα, η επεξεργασία των οποίων γίνεται βάσει της πολιτικής απορρήτου του Φορέα.

2.Αποποίηση Ευθύνης

Ο Φορέας λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε ο παρών Ιστότοπος να αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τους χρήστες, παρέχοντάς τους έγκυρη, αξιόπιστη και έγκαιρη πληροφόρηση. Ωστόσο, ο κάθε χρήστης παραμένει πλήρως υπεύθυνος να αξιολογεί την ορθότητα του αναρτημένου στον Ιστότοπο περιεχομένου, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για πληροφορίες παρέχονται από τον Φορέα ή από κάποιον τρίτο. Ως εκ τούτου, ο Φορέας δεν δεσμεύεται και δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία (θετική/αποθετική) που υποστεί ο χρήστης από την χρήση του περιεχομένου του Ιστοτόπου της.

3. Ιστότοποι Τρίτων

Ο Ιστότοπος του Φορέα, ενδέχεται να παρέχει υπερ-συνδέσμους (hyperlinks) σε Ιστοτόπους τρίτων. Ο Φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την περιήγησή των χρηστών σε Ιστοτόπους τρίτων καθώς παραμένουν πλήρως υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και τη χρήση του αναρτημένου σε αυτούς τους Ιστοτόπους περιεχομένου. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της τους σχετικούς συνδέσμους από τον Ιστότοπό της.

4. Πνευματική – Βιομηχανική Ιδιοκτησία  - Απαγόρευση Αναδημοσίευσης

Όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, των υπηρεσιών των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελεί την πνευματική ιδιοκτησία του Φορέα και προστατεύεται από την ελληνική ενωσιακή νομοθεσία  περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Αντίστοιχα, η επωνυμία, οι εικόνες, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τον παρόντα Ιστότοπο με το εμπορικό σήμα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Φορέα, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του Φορέα και προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεσή τους στον παρόντα Ιστότοπο, δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή μεταφορά,  μεταφόρτωση (downloading), μεταπώληση ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχή - διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας του Φορέα ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

5. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Φορέας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών κατά την επίσκεψή τους στον ιστότοπο σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), το Ν. 4624/2019, το Ν.3471/2006  καθώς και με τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τον Φορέα, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία είναι αναρτημένη στο Ιστότοπο του Φορέα.

6. Πολιτική Cookies

Κατά την περιήγησή των χρηστών στον Ιστότοπο του Φορέα ενδέχεται να συλλέγονται ορισμένες  απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα του Ιστοτόπου, όπως είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στον Ιστότοπό μας, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην Πολιτική Cookies του Φορέα.

7. Υποχρεώσεις Χρηστών

Όλοι οι χρήστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο σεβόμενοι τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και όλους τους κανόνες και τα χρηστά ήθη όπως απορρέουν από την ελληνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης των κατωτέρω υποχρεώσεων  οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν τον Φορέα, για κάθε τυχόν ζημία της από την παραβίαση αυτή.  Ειδικότερα, οι χρήστες υποχρεούνται κατά την χρήση του παρόντος Ιστοτόπου:

  • Να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο του Ιστοτόπου με τέτοιο τρόπο ώστε να  μην παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων (ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα), να μην προσβάλλεται η προσωπικότητα ούτε να παραβιάζεται η ιδιωτικότητά τους και σε κάθε περίπτωση να μην είναι  αντίθετη με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,

  • Να μην παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Ιστοτόπου και να μην καταστρέψουν με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη του Φορέα,

  • Να μην εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ώστε να εμποδίζεται η χρήση του Ιστότοπου από άλλους χρήστες.

8. Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψει κάποια διαφορά με χρήστη του παρόντος Ιστοτόπου, Ο Φορέας θα επιδιώξει να συνδιαλλαγεί με τον χρήστη ώστε να την να την επιλύσει φιλικά. Ωστόσο, σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης των διαφορών, αρμόδια ορίζοντα τα  καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

9. Αλλαγές στον Ιστότοπο

Ο Φορέας μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί μονομερώς το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του παρόντος Ιστοτόπου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών.

10. Τροποποίηση/Επικαιροποίηση Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων

Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και ανά πάσα στιγμή του παρόντες Όρους Χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου, στο πλαίσιο της  συμμόρφωσής της με κανονιστικές μεταβολές, αναβάθμισης των λειτουργιών της και βελτιστοποίησης υπηρεσιών της. Σε κάθε περίπτωση όλες οι αλλαγές, τροποποιήσεις, επικαιροποιημένες εκδόσεις, θα αναρτώνται άμεσα στον παρόντα Ιστότοπο.

Αναθεώρηση: Νοέμβριος 2020

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA