Προσόντα

Το μέλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την περίοδο μετά το 2020: Απόψεις και προτάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ε.Ε. για την επαγγελματική κατάρτιση

  Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΣΕΕΚ) είναι μια επίσημη και διαρκής επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως αποστολή της την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών επαγγελματικής κατάρτισης. Η ΣΕΕΚ εξέδωσε…

Το μέλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την περίοδο μετά το 2020: Απόψεις και προτάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ε.Ε. για την επαγγελματική κατάρτιση

  Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΣΕΕΚ) είναι μια επίσημη και διαρκής επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως αποστολή της την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών επαγγελματικής κατάρτισης. Η ΣΕΕΚ εξέδωσε…

Το μέλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την περίοδο μετά το 2020: Απόψεις και προτάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ε.Ε. για την επαγγελματική κατάρτιση

  Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΣΕΕΚ) είναι μια επίσημη και διαρκής επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως αποστολή της την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών επαγγελματικής κατάρτισης. Η ΣΕΕΚ εξέδωσε…

30/03/18

Διασφάλιση της ποιότητας των προσόντων στα επίπεδα 5-7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων

Ο ρόλος της ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης (η οποία οδηγεί στα επίπεδα 5-7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων) συχνά υποτιμάται εξαιτίας της ετερογένειας που χαρακτηρίζει τις διαδικασίες, τα περιεχόμενα, τα κριτήρια ποιότητας και τους παρόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριος στόχος του έργου…

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA