Τεχνική κατάρτιση

Φωτοβολταϊκά συστήματα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Φωτοβολταϊκά συστήματα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Φωτοβολταϊκά συστήματα. Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Κόστος των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Μετεωρολογία – Ηλιακή ενέργεια. Διαχωρισμός σε κατηγορίες των φωτοβολταϊκών συστημάτων και…

Έξυπνες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και απομακρυσμένη διαχείριση

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Έξυπνες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και απομακρυσμένη διαχείριση» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Εισαγωγή στις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τοπολογία στην τεχνική KNX TP Επικοινωνία KNX TP 1. Βασικά υλικά για τις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Δομή και τύποι των…

Γεωθερμία – Ηλιοθερμία – Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Γεωθερμία – Ηλιοθερμία – Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Γεωθερμία - Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ). Ηλιοθερμία - Θερμικά ηλιακά συστήματα (ΘΗΣ). Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας. Σκοπός του υλικού είναι να παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις…

Τεχνική κατάρτιση υδραυλικών

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Τεχνική κατάρτιση υδραυλικών» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Μονάδες μέτρησης, γενικές γνώσεις φυσικής και υδραυλικής. Εγκαταστάσεις αποχέτευσης. Εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ζεστού νερού. Εγκαταστάσεις αερίων και άλλων ρευστών. Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης. Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. Σκοπός…

Υβριδική τεχνολογία αυτοκινήτων

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Υβριδική τεχνολογία αυτοκινήτων» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Γενικά στοιχεία των υβριδικών οχημάτων. Βασικές αρχές λειτουργίας των υβριδικών οχημάτων. Βασικές αρχές λειτουργίας των ηλεκτρικών κινητήρων. Συστήματα μετάδοσης κίνησης των υβριδικών οχημάτων. Συσσωρευτές ηλεκτρικής ενέργειας των υβριδικών…

Συστήματα πετρελαιοκίνησης αυτοκινήτων

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Συστήματα πετρελαιοκίνησης αυτοκινήτων» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Λειτουργία πετρελαιοκινητήρων. Σύστημα τροφοδοσίας – έγχυσης καυσίμου. Σύστημα ψεκασμού κοινού συλλέκτη “Common – Rail”. Σύστημα ψεκασμού με μονάδα αντλίας – Μπεκ “Unit Injector System” (UIS). Σύστημα ψυχρής εκκίνησης…

Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών AC αυτοκινήτων

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών AC αυτοκινήτων» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων (A/C). Ψυκτικά μέσα (ρευστά) κλιματισμού αυτοκινήτων (A/C). Νομοθεσία – κανονισμούς για τα συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων (A/C). (Φαινόμενο θερμοκηπίου και η τρύπα του όζοντος).…

Τεχνική κατάρτιση επαγγελματιών κλειθροποιών

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Τεχνική κατάρτιση επαγγελματιών κλειθροποιών» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Βασικές αρχές ηλεκτροτεχνίας και κανόνες ασφαλείας. Τεχνολογία υλικών και κανόνες προστασίας. Είδη κλειδαριών και η προσαρμογή τους – Συμβατότητα στα συστήματα ασφαλείας. Μέθοδοι και τεχνικές διαρρήξεων. Δικαστική…

Κατάρτιση υπευθύνων σχολικών κυλικείων

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Κατάρτιση υπευθύνων σχολικών κυλικείων» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του σχολικού κυλικείου. Διαχείριση των πωλούμενων ειδών του σχολικού κυλικείου. Κανόνες υγιεινής κατά την αγορά, παραλαβή, διατήρηση, προετοιμασία, έκθεση και πώληση των…

Διαχείριση ψυκτικών ουσιών θερμοκηπίου

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Διαχείριση ψυκτικών ουσιών θερμοκηπίου» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Στοιχεία θερμοδυναμικής. Ψυκτικός κύκλος μηχανικής συμπίεσης ατμών. Ψυκτικά ρευστά. Έλεγχοι στεγανότητας – διαρροών και χειρισμός συστήματος και ψυκτικού μέσου. Βασικά μηχανήματα, εξαρτήματα και συσκευές συστημάτων ψήξης –…

Τεχνική κατάρτιση ψυκτικών

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Τεχνική κατάρτιση ψυκτικών» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Διαγράμματα σχεδιασμού κύκλου ψύξης, μηχανικής συμπίεσης ατμών (P-H, T-S). Θερμοδυναμικές μεταβολές κύκλου ψύξης μηχανικής συμπίεσης ατμών. Χάραξη θερμοδυναμικών μεταβολών κύκλου ψύξης εγκατάστασης μηχανικής συμπίεσης ατμών. Υπολογισμός ενεργειακών μεγεθών…

Τεχνική κατάρτιση τεχνιτών υαλοπινάκων

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Τεχνική κατάρτιση τεχνιτών υαλοπινάκων» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Εισαγωγή στην ειδικότητα του τεχνίτη υαλοπινάκων. Εφαρμογές – διαδρομές καριέρας. Καλές πρακτικές οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου κατασκευής – εμπορίας υαλοπινάκων. Αρχές και εργαλεία διαχείρισης έργου. Εισαγωγικές…

Τεχνική κατάρτιση εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Τεχνική κατάρτιση εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων: Στόχοι, τεχνικές και μέσα. Εκπαίδευση ατόμων ειδικών κατηγοριών. Οικολογική και ασφαλής οδήγηση. Οδική ασφάλεια και εκπαιδευτής οδήγησης.…

Νέα διατροφικά και γαστρονομικά πρότυπα

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Νέα διατροφικά και γαστρονομικά πρότυπα» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Γαστρονομία και επαγγελματικές κουζίνες. Νομοθεσία για την ίδρυση και τη λειτουργιά του καταστήματος. Τροφογενείς κίνδυνοι το σύστημα ποιότητας HACCP. Διατροφικά πρότυπα και τροφογνωσία. Διοίκηση και οργάνωση…

Σύγχρονες τεχνικές και ειδικές επεξεργασίες καθαρισμού ταπήτων και ταπετσαριών

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Σύγχρονες τεχνικές και ειδικές επεξεργασίες καθαρισμού ταπήτων και ταπετσαριών» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Κλωστοϋφαντουργικές ίνες. Υφάσματα. Τάπητες. Ταπετσαρίες επίπλων και στρώματα. Οι ρύποι και ο καθαρισμός τους. Τεχνολογία καθαρισμού. Καθαρισμός ταπήτων. Καθαρισμός επίπλων και στρωμάτων.…

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA