Έργα

Ανθεκτικότητα και δεξιότητες για την διάσωση των ΜΜΕ – Ενδυνάμωση του Early Warning Europe - ResC-EWE

Το έργο, που υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ και εντάσσεται στο πεδίο της Εκπαίδευσης – Κατάρτισης, αποτελεί, επί της ουσίας, συνέχιση του έργου  “Early Warning Europe - COS-Early Warning EU-2016-4-01”(«Έγκαιρη προειδοποίηση και δεύτερη ευκαιρία για επιχειρήσεις σε κρίση»). Αντικείμενο του έργου αποτελεί αφενός η αποτύπωση και διερεύνηση της έννοιας της «ανθεκτικότητας» των επιχειρήσεων μπροστά σε επερχομένους κινδύνους που απειλούν την βιωσιμότητά τους, αφετέρου η διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών και η δημιουργία αντίστοιχου εκπαιδευτικού προγράμματος που θα απευθύνεται σε επιχειρηματίες και φοιτητές – μελλοντικούς επιχειρηματίες αναφορικά με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους για έγκαιρη διάγνωση του επιχειρηματικού κινδύνου και την εφαρμογή διαδικασιών αποφυγής του ή μετριασμού των συνεπειών του.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Αποτελέσματα έργου

2 μελέτες
1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα
400 ωφελούμενοι

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA