Έργα

Δράσεις επανένταξης απολυμένων του Supermarket Larissa στην αγορά εργασίας

Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών νοικοκυριών, από την έναρξη της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, μείωσε αντίστοιχα και τη ζήτηση για προϊόντα περιλαμβανομένων και των βασικών ειδών διατροφής. Το 2015, τα επίπεδα των συναλλαγών στον τομέα του λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού, αφού παρουσίασαν έντονη μείωση επί πέντε συναπτά έτη, ήταν χαμηλότερα κατά  30 % από εκείνα που σημειώθηκαν στις αρχές της κρίσης το 2008.

Αποτέλεσμα της κατάστασης που περιγράφεται παραπάνω είναι η παύση των δραστηριοτήτων πολλών επιχειρήσεων στον κλάδο αυτό, ανάμεσα τους και του «Super Market Larissa», το οποίο διέθετε περίπου 600 εργαζόμενους σε 42 καταστήματα. Προκειμένου να υποστηριχθούν οι απολυμένοι της εταιρείας, σχεδιάστηκε έργο, το οποίο αφορά την ενίσχυση 557 απολυμένων ατόμων και 543 ανέργων νέων ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (όπως προβλέπεται στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, με σκοπό την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες.

Οι επιμέρους δράσεις του έργου έχουν ως εξής:

  • Η παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής και εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό την ενίσχυση και την αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων στο έργο.
  • Η συστηματική υποστήριξή των συμμετεχόντων έτσι ώστε να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας είτε του κλάδου από τον οποίο προέρχονται είτε άλλων κλάδων που εμφανίζουν δυναμισμό στις τοπικές αγορές εργασίας.
  • Η υποστήριξη των συμμετεχόντων ώστε να αναπτύξουν δράσεις επιχειρηματικότητας.
  • Η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε πιθανές ανάγκες μετεγκατάστασης, με βάση ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν για απόκτηση εργασίας σε άλλη πόλη.

 

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

327 άτομα που παρακολούθησαν επαγγελματική συμβουλευτική
8175 συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής
18 επιχειρησιακά σχέδια
1 κύκλος αυτόνομης εξειδικευμένης επιμόρφωσης

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA