Έργα

Εκπαίδευση των κοινωνικών εταίρων για την εθνοτική ποικιλομορφία στις ΜΜΕ - Migraid

Η αυξανόμενη ροή μεταναστών και προσφύγων από τρίτες χώρες – εκτός Ε.Ε. όπως και η συνεχιζόμενη εσωτερική κινητικότητα Ευρωπαίων πολιτών από μια χώρα μέλος στην άλλη έχει οδηγήσει στην εθνοτική ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού. Τόσο η διαχείριση της εθνοτικής ποικιλομορφίας, όσο και η ανάγκη για την ομαλή ένταξη των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό αποτελεί μείζονα πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους της Ε.Ε. καθώς υπάρχουν πολλές ανισότητες και έλλειψη ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την έκθεση του Eurofound (2015) η μετανάστευση από χώρες μη μέλη της Ε.Ε. αντιπροσώπευε το 2015 τη μισή αύξηση της απασχόλησης κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Στο ίδιο πλαίσιο, το 2014, περίπου το 2,7% του πληθυσμού της Ε.Ε. διέμενε σε μια χώρα-μέλος διαφορετική από την χώρα καταγωγής του. Η εθνοτική ποικιλομορφία αντί να αποτελεί προβληματικό αντικείμενο διαχείρισης σε ένα χώρο εργασίας, μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την ανάπτυξη μιας υγειούς και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας. Προκειμένου να μπορέσουν οι φορείς, οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι να αξιοποιήσουν την πολυφωνία μέσα στην καθημερινότητα τους πρέπει να είναι σε θέση να έχουν κοινή κατανόηση και σεβασμό ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν αρμονικά.

Το έργο αντιμετωπίζει τη διαχείριση της εθνοτικής ποικιλότητας στις ΜΜΕ ως ένα κυρίως ευρωπαϊκό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοιο. Παρότι τα ζητήματα εθνικής ποικιλομορφίας και μετανάστευσης είναι θέματα εθνικών πολιτικών, σταδιακά επηρεάζονται από κοινές οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ. Μεγάλη είναι η σημασία της συμμετοχής και συμβολής οργανισμών από διαφορετικές χώρες ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών. Για αυτό το λόγο στο έργο αυτό συμμετέχουν και συνεργάζονται φορείς από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Δανία.

Το έργο MigrAID επικεντρώνεται στην εθνοτική ποικιλομορφία στο χώρο εργασίας και εφαρμόζει συγκεκριμένες ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες στοχεύουν στην ομαλή ένταξη των μεταναστών εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εφαρμόζει δύο καινοτόμες και αλληλένδετες ερευνητικές δράσεις και αναπτύσσει συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης και εκπαιδευτικές δραστηριότητες τόσο για τα ενδιαφερόμενα μέρη (συνδικαλιστικοί φορείς και επιχειρήσεις), όσο και για τις κοινότητες μεταναστών. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες του έργου είναι η εθνική ποικιλομορφία, η ένταξη, η διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας, η ανισότητα και η επίλυση διαφορών.

Απώτερος σκοπός του έργου MigrAID είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες και την επάρκεια των επαγγελματικών συνδικαλιστικών στελεχών, των εργοδοτών και των μεταναστών. Το έργο φιλοδοξεί να προετοιμάσει τις πιο πάνω ομάδες μέσω της άτυπης εκπαίδευσης για να μπορούν να αντιμετωπίζουν με καλύτερο τρόπο τις συνεχιζόμενες προκλήσεις και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

2 ερευνητικά κείμενα
1 οδηγός
2 προγράμματα κατάρτισης και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό
1 ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάρτισης
10 σεμινάρια κατάρτισης μεταναστών και κοινωνικών εταίρων

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA