Έργα

Ενέργειες ευαισθητοποίησης και προβολής των δράσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» έχει αναλάβει έναν σημαντικό αριθμό δράσεων για την ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, αλλά και τη θεσμική ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ, προκειμένου να καταστεί η παρέμβασή της πιο αποτελεσματική σε όλα τα επίπεδα.

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου σε πρώτο επίπεδο αποτελεί η υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης, προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενημερωθούν για παρεχόμενες υπηρεσίες και νέες καινοτόμες πρακτικές, να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή τους σε αυτές και παράλληλα να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε δεύτερο επίπεδο επιδιώκεται η προβολή των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται για την αναβάθμιση των παρεμβάσεων της ΓΣΕΒΕΕ σε τοπικό, πανελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα «μείγμα» δράσεων δημόσιας επικοινωνίας, που συνδυάζει τη δημιουργία εκδόσεων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), την παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, διαδίκτυο) και την οργάνωση εκδηλώσεων.

 

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

12 ημερίδες
1 συνέδριο
10 ενημερωτικά δελτία (newsletters)
75 καταχωρήσεις
1 εργαλειοθήκη ενημερωτικών και προωθητικών υλικών

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA