Έργα

Ενίσχυση γυναικών στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων

Το έργο αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεων για την προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής αντρών και γυναικών στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό  σχεδιάστηκαν και  υλοποιήθηκαν δράσεις:

  • Σχεδιασμού και ανάπτυξης στρατηγικών που θα προωθήσουν την ισόρροπη συμμετοχή αντρών και γυναικών στις επιχειρήσεις.
  • Ευαισθητοποίησης των κοινωνικών εταίρων, των επιχειρήσεων και της κοινής γνώμης σε θέματα ισότητας των φύλων και ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και αντρών στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων.
  • Ενδυνάμωσης των ίδιων των γυναικών που επιδιώκουν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης μέσω της υλοποίησης επιμορφωτικών εργαστηρίων και συνεδριών συμβουλευτικής (coaching).

 

Συγκεκριμένα, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του έργου, υλοποίησε εργαστήρια με βασικό σκοπό την παρουσίαση καλών πρακτικών και την ανταλλαγή χρήσιμων εμπειριών, την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την ισόρροπη εκπροσώπηση αντρών και γυναικών σε θέσεις ευθύνης (διευθυντές και διευθύνοντες σύμβουλοι) στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

2 εργαστήρια
27 καταρτιζόμενοι/ες
1 εκπαιδευτικό εγχειρίδιο

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA