Έργα

Εξατομικευμένες ενέργειες υποστήριξης απολυμένων από 9 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στην Αττική και σε άλλες 10 περιφέρειες της χώρας

Το Έργο αφορά στην υλοποίηση ενεργειών που σχετίζονται με απολύσεις των εταιρειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Ε.Ε., DIXONS SOUTH - EAST EUROPE AEBE, MEDIA SATURN, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΑΔΕΛΦΟΙ, ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ, METRO AEBE, NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ, PET CITY ΑΕΒΕ, ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. του κλάδου «Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών» και στοχεύουν στην ενίσχυση 725 απολυμένων ατόμων, καθώς και τη στήριξή τους για επανένταξη στην αγορά εργασίας, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

Συνοπτικά οι Ενέργειες που θα υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

1. Ενέργεια Α’- Επαγγελματική Συμβουλευτική,

2. Ενέργεια Β’- Επαγγελματική Κατάρτιση η οποία θα οδηγεί σε πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, όπου είναι εφικτό και η οποία συνίσταται σε:

  • Ενέργεια Β1- «Επαγγελματική Κατάρτιση»
  • Ενέργεια Β2- «Εξειδικευμένη κατάρτιση/επιμόρφωση»

 

Πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=el 
Πληροφορίες σχετικά με το έργο Attica retail:
https://egf-greece.gr/

Υποβολή καταγγελιών / παραπόνων για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης: 
https://egf-greece.gr/contact/

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργου:

  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση ενός (1) στελέχους ομάδας έργου στο ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου (ολοκληρώθηκε)
  2. Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης ένταξης των ωφελούμενων του Έργου με «Κωδ: EGF/2017/003 GR/Attica retail» στην Ενέργεια Β «Κατάρτιση»
  3. Ανακοίνωση για την παράταση υποβολής αίτησης ένταξης των ωφελούμενων του Έργου με «Κωδ: EGF/2017/003 GR/Attica retail» στην Ενέργεια Β «Κατάρτιση»

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

242 ωφελούμενοι (ατομικά σχέδια δράσης)
25 ωριαίες ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής ανά ωφελούμενο
22 επιχειρησιακά σχέδια
2 ημέρες καριέρας

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA