Έργα

Κατάρτιση και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός πλαισίου κινήτρων για τους αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης (συγκεκριμένα Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ), ώστε να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις έτσι ώστε να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας έχοντας πλέον αναβαθμισμένα προσόντα  και επικαιροποιημένες δεξιότητες.

Το έργο χωρίστηκε σε δύο διακριτές αλλά αλληλοσυνδεόμενες φάσεις. Στην πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε η παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης (διάρκειας 80 ωρών) στα αντικείμενα:

  1. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία,
  2. Νέες τεχνολογίες,
  3. Διαχείριση συγκρούσεων και επικοινωνία,
  4. Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

Στη δεύτερη φάση, η οποία ξεκίνησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, πραγματοποιήθηκε η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, διάρκειας έως 6 μηνών, σε επιχειρήσεις. Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας χορηγήθηκε στους/στις νέους/ες σχετική υποτροφία.

Οι στόχοι από την υλοποίηση του έργου είναι η αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, η αναβάθμιση των επαγγελματικών και οριζόντιων δεξιοτήτων (επικοινωνία, ομαδική εργασία κ.ά.) και η εξοικείωση με πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

4 θεματικά εκπαιδευτικά υλικά
991 εκπαιδευόμενοι/ες
951 θέσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας
1 διαδικτυακή πλατφόρμα
1 μελέτη

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA