Έργα

Πιλοτικά σχέδια τεχνικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων

Το έργο αποτελείται από δύο βασικούς πυλώνες δράσεων, οι οποίοι συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Ο πρώτος πυλώνας αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα τα οποία βασίζονται σε πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα τεχνικών ειδικοτήτων. Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων είναι τα εξής:

 1. Φωτοβολταϊκά συστήματα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 2. Έξυπνες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και απομακρυσμένη διαχείριση.
 3. Γεωθερμία-Ηλιοθερμία-Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας.
 4. Τεχνική κατάρτιση υδραυλικών.
 5. Υβριδική τεχνολογία αυτοκινήτων.
 6. Συστήματα πετρελαιοκίνησης αυτοκινήτων.
 7. Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών ΑC αυτοκινήτου.
 8. Τεχνική κατάρτιση επαγγελματιών κλειθροποιών.
 9. Κατάρτιση υπεύθυνων  σχολικών κυλικείων.
 10. Διαχείριση ψυκτικών ουσιών θερμοκηπίου.
 11. Τεχνική κατάρτιση ψυκτικών.
 12. Τεχνική κατάρτιση τεχνιτών υαλοπινάκων.
 13. Τεχνική κατάρτιση εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής.
 14. Νέα διατροφικά και γαστρονομικά πρότυπα.
 15. Σύγχρονες τεχνικές και ειδικές επεξεργασίες καθαρισμού ταπήτων-ταπετσαριών.
 16. Νέες τεχνικές δομικών έργων αλουμινίου-σιδήρου.
 17. Τεχνική κατάρτιση μονωτών στεγανοποιητών.
 18. Εκτιμήσεις ακινήτων και νέα νομοθεσία για τους μεσίτες ακινήτων.
 19. Τεχνική κατάρτιση επαγγελματιών  στεγνοκαθαριστών.
 20. Κατάρτιση συντηρητών και εγκαταστατών καυστήρων υγρών και αέριων καυσίμων.
 21. Εξειδικευμένες εφαρμογές αισθητικής: μακιγιάζ διαρκείας με δερματοστιξία.
 22. Κατάρτιση τεχνικών ανελκυστήρων στα νέα πρότυπα εγκατάστασης και συντήρησης.
 23. Διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σε κρεοπωλεία.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την υποστήριξη και την προετοιμασία επιλεγμένων ομάδων, καταρτιζομένων για την επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

Το έργο υλοποιήθηκε πανελλαδικά σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες-Σωματεία μέλη της ΓΣΕΒΕΕ και αφορά βασικά επαγγέλματα που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ, όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, αλουμινοκατασκευαστές, υαλοθέτες, κλειθροποιοί, μηχανικοί αυτοκινήτων, φανοποιοί-βαφείς, εστιάτορες, κρεοπώλες, υπεύθυνοι κυλικείων, αισθητικοί, καθαριστήρια, εκπαιδευτές οδήγησης κ.ά.

Βασικός στόχος του έργου είναι η απόκτηση/επικαιροποίησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και η ουσιαστική κατοχύρωση και αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μέσω διαδικασιών πιστοποίησης.

Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Φωτοβολταϊκά συστήματα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Φωτοβολταϊκά συστήματα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Φωτοβολταϊκά συστήματα. Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Κόστος των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Μετεωρολογία – Ηλιακή ενέργεια. Διαχωρισμός σε κατηγορίες των φωτοβολταϊκών συστημάτων και…

Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Έξυπνες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και απομακρυσμένη διαχείριση

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Έξυπνες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και απομακρυσμένη διαχείριση» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Εισαγωγή στις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τοπολογία στην τεχνική KNX TP Επικοινωνία KNX TP 1. Βασικά υλικά για τις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Δομή και τύποι των…

Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Γεωθερμία – Ηλιοθερμία – Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Γεωθερμία – Ηλιοθερμία – Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Γεωθερμία - Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ). Ηλιοθερμία - Θερμικά ηλιακά συστήματα (ΘΗΣ). Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας. Σκοπός του υλικού είναι να παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις…

Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Τεχνική κατάρτιση υδραυλικών

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Τεχνική κατάρτιση υδραυλικών» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Μονάδες μέτρησης, γενικές γνώσεις φυσικής και υδραυλικής. Εγκαταστάσεις αποχέτευσης. Εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ζεστού νερού. Εγκαταστάσεις αερίων και άλλων ρευστών. Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης. Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. Σκοπός…

Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Υβριδική τεχνολογία αυτοκινήτων

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Υβριδική τεχνολογία αυτοκινήτων» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Γενικά στοιχεία των υβριδικών οχημάτων. Βασικές αρχές λειτουργίας των υβριδικών οχημάτων. Βασικές αρχές λειτουργίας των ηλεκτρικών κινητήρων. Συστήματα μετάδοσης κίνησης των υβριδικών οχημάτων. Συσσωρευτές ηλεκτρικής ενέργειας των υβριδικών…

Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Συστήματα πετρελαιοκίνησης αυτοκινήτων

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Συστήματα πετρελαιοκίνησης αυτοκινήτων» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Λειτουργία πετρελαιοκινητήρων. Σύστημα τροφοδοσίας – έγχυσης καυσίμου. Σύστημα ψεκασμού κοινού συλλέκτη “Common – Rail”. Σύστημα ψεκασμού με μονάδα αντλίας – Μπεκ “Unit Injector System” (UIS). Σύστημα ψυχρής εκκίνησης…

Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών AC αυτοκινήτων

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών AC αυτοκινήτων» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων (A/C). Ψυκτικά μέσα (ρευστά) κλιματισμού αυτοκινήτων (A/C). Νομοθεσία – κανονισμούς για τα συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων (A/C). (Φαινόμενο θερμοκηπίου και η τρύπα του όζοντος).…

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

6.020 καταρτιζόμενοι/ες
1.347 καταρτιζόμενοι/ες που έλαβαν πιστοποίηση
23 εκπαιδευτικά εγχειρίδια
327 προγράμματα κατάρτισης
2 μελέτες

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA