Έργα

Εκπαίδευση εκπαιδευτών επιχειρήσεων για τη μάθηση στην εργασία - #Mentor4WBL@EU

Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην επιχείρηση συνιστά μια πολύ βασική παράμετρο για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος μάθησης στην εργασία (Work Based Learning -WBL) και ιδιαίτερα της μαθητείας.

Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων προδιαγραφών και προσόντων, τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι εκπαιδευτές στην επιχείρηση, ακολουθώντας μια πάγια πρακτική και άλλων αντίστοιχων αποτελεσματικών συστημάτων μαθητείας σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο αυτό η υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης στοχεύει στον εντοπισμό συγκεκριμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητα να διαθέτει ο εκπαιδευτής προκειμένου να μπορεί να επιτελέσει αποτελεσματικά τον εκπαιδευτικό του ρόλο.

Μεταξύ άλλων στόχος του έργου είναι η παροχή σε πιλοτικό επίπεδο, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές στην επιχείρηση, αλλά και η ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης/ αναγνώρισης των συγκεκριμένων προσόντων.

Στο έργο συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία οι οποίοι θα συνεργαστούν για τη σύνθεση των παραπάνω και τη βέλτιστη ανταλλαγή καλών πρακτικών και εργαλείων για την ανάπτυξη ενός συστήματος για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εκπαιδευόμενων στην εργασία.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Νέα

Τελικό Συνέδριο Έργου Erasmus+ (KA2) “Mentorship Evaluation aNd Training in ORganisations for WBL at EU”

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (IME ΓΣΕΒΕΕ), ως Επικεφαλής Εταίρος του Erasmus +  έργου: “Mentorship Evaluation aNd Training in Organizations for WBL at EU” (#Mentor4WBL@EU), διοργάνωσε διαδικτυακά το Τελικό Συνέδριο του έργου την…

Νέα

Διοργάνωση 3ης διαδικτυακής ενημερωτικής εκδήλωσης του Erasmus+ έργου #Mentor4WBL@EU την Τρίτη 3/11/2020

Στα πλαίσια του Erasmus+ έργου #Mentor4WBL@EU, το οποίο συντονίζεται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, διοργανώνεται την Τρίτη 03/11/2020 και ώρα 13:00 - 16:00 από τον ΟΑΕΔ, ως εταίρου του έργου, η 3η διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση. Αντικείμενο της συγκεκριμένης εκδήλωσης αποτελεί η…

Νέα

Διακρατική συνάντηση για την εκπαίδευση μεντόρων επιχειρήσεων για τη μάθηση στην εργασία

Πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη Λωζάννη της Ελβετίας, η τρίτη διακρατική συνάντηση του  έργου Erasmus+ (ΚΑ2) με τίτλο “Mentorship Evaluation aNd Training in ORganisations for WBL at EU”. Στόχος του εργου είναι η ανάπτυξη συγκεκριμένων προδιαγραφών…

Νέα

Εναρκτήρια συνάντηση του Έργου Erasmus+ (KA2) “Mentorship Evaluation aNd Training in ORganisations for WBL at EU”

Πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Δεκεμβρίου στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα, η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου “Mentorship Evaluation aNd Training in ORganisations for WBL at EU”. Το Έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ με Αναθέτουσα Αρχή το Ίδρυμα…

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές στην επιχείρηση
1 πλαίσιο πιστοποίησης & αναγνώρισης των προσόντων των συγκεκριμένων εκπαιδευτών
1 ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών
1 ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
1 πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος και του συστήματος πιστοποίησης

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA